Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Gozdni rezervat Potok

Pustiti naravi, naj ostane narava, je moto leta 1997 ustanovljenega gozdnega rezervata Potok na koncu Korške soteske, kjer je narava svobodna in kjer drevesni velikani „umirajo častitljivo“.

Cilj takšnih zavarovanih območij narave je ohranjanje biotske pestrosti gozda, zagotovitev sonaravnega gospodarjenja z gozdom, raziskovanje vpliva klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme in pravočasno ukrepanje za ohranitev značilnih gozdnih sestojev.

V gozdnih rezervatih ni dovoljeno gospodarjenje z gozdom ali kakršnokoli drugo poseganje človeka v gozd. Gozdna združba mora biti prepuščena naravnemu razvoju. Dovoljeno je upravljanje z divjadjo. 114 hektarjev velika gozdna površina Potoka sestoji iz dveh delov. Kot posebnost je med drugim poraščena s črnim borom in malim jesenom,  obsega pa tudi številne druge gozdne združbe.

Del skalnate gozdne površine je bil maja 1998 uničen v gozdnem požaru.

Fotografije iz naravnega rezervata Potok