Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Oskrba s pitno vodo

Prebivalce v naši občini oskrbujemo z neobdelano, naravno izvirsko vodo preko občinskega javnega vodovodnega omrežja. Kaj natančno vsebuje vodovodna voda v Železni Kapli, lahko podrobno pregledate in preučite tukaj.

Javno vodovodno omrežje v Železni Kapli

Shematski prikaz izvirov in črpališč

Kraj Železna Kapla se s pitno vodo oskrbuje pretežno iz izvirov Boschtl in Kotschnik. Izvirska voda se hrani v dveh vodnih stolpih (rezervoarjih), kar omogoča zagotavljanje oskrbe s pitno vodo pri večjih obremenitvah in uporabo v nujnih primerih, ko je gasilskim enotam kadarkoli na voljo potrebna količina vode iz hidrantov. Kadar količina iz obeh izvirov ne zadošča, se dodatno aktivira črpališče na izviru »Pfarrequelle«. [L1] Pretok vode na vseh treh izvirih znaša skupno 10 litrov na sekundo in zagotavlja zadostno količino najkvalitetnejše pitne vode za občane.

Stalno kvaliteto vode zagotavljamo z ustreznim upravljanjem vodovarstvenih območij kot tudi z rednimi biološkimi in kemijskimi preiskavami. Poleg zagotavljanja higienskih standardov pa je potreben tudi redni tehnični nadzor. Sodoben nadzorni sistem pravočasno prepozna napake (prelome) na ceveh in nemudoma aktivira izvir "Pfarrerquelle", avtomatsko zapre najbolj izpostavljene drsnike in z alarmom obvesti pristojno osebje.

Območje Rebrc se oskrbuje iz Jakobovega izvira (Jakobsquelle). Izvir leži znatno nižje kot zbirno območje, zato je potrebno vodo do vodnega stolpa v Rebrcah prečrpavati.

Voda je dragocena

Višek izvirske vode se prepušča naravi. Zato je pomembno, da s to dragoceno dobrino skrbno ravnamo. Vsako nepotrebno odpiranje pipe v vašem gospodinjstvu pomeni obdelavo vode v čistilni napravi in posledično ustvarja nepotrebne stroške ter okoljsko škodo.

Voda je izjemno neenakomerno porazdeljena, zato z njo ponekod ravnamo potratno, drugje pa je primanjkuje. Medtem ko porabimo povprečno 127 litrov čiste pitne vode na dan samo za umivanje, čiščenje in kuhanje, po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije več kot milijarda ljudi po svetu nima dostopa do čiste vode. Pomanjkanje vode zaenkrat trpijo predvsem najrevnejši. A zaloge pitne vode so ogrožene tudi tam, kjer je trenutno vode na videz več kot dovolj.

Voda prekriva 71 % našega planeta. Od tega je 97 % slane vode. Le 1 % vode na planetu je na razpolago kot pitna voda in še ta je izjemno neenakomerno porazdeljena. Ponekod ljudje bežijo pred poplavami, spet drugje pa se zbirajo ob nekaj kapljicah dragocene tekočine. Že s petimi minutami tuširanja porabimo več vode, kot je ima mnogo ljudi na razpolago v celotnem dnevu.

Voda je živilo številka ena. Brez vode ni kmetijstva, industrije, ni življenja. Človek lahko brez vode preživi le štiri dni.

Lahko smo srečni, da je v našem okolju dovolj čiste vode. Zato jo skrbno varujmo in poskrbimo, da bodo to dragoceno dobrino v enaki kakovosti lahko izkoriščale tudi generacije za nami.

Pristojbine za vodo

Naziv Veljavno od Vrednost v € Enota
Pristojbina za priključitev na javno vodovodno omrežje 01.01.2002 1453,46 na merilno mesto
Pristojbina za razpoložljivost vode 01.01.2018 40,78 na merilno mesto
Pristojbina za vodomer 01.01.2018 13,48 letno na vodomer
Vodarina 01.01.201 1,02 na m³ porabljene vode

Celotna zakonodaja v povezavi z Zakonom o občinski oskrbi z vodo dežele Avstrijske Koroške