Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Zdrava občina

Iniciativa “Zdrava občina” je namenjena regionalnemu spodbujanju javnega zdravja na avstrijskem Koroškem. Trenutno je vanjo vključenih že 110 občin. Ena najpomembnejših nalog javnega zdravstvenega sistema je ureditev optimalnih pogojev za ohranjanje, izboljšanje in spodbujanje zdravja prebivalstva. Veliko bolezni je povezanih z življenjskimi pogoji in življenjskim slogom posameznika, zato je za doseganje pozitivnih učinkov potrebno začeti v lokalnem okolju. Pri tem sta najpomembnejši preventiva in promocija javnega zdravja na lokalni in regionalni ravni. V okviru iniciative „Zdrava občina“ se na ravni občine že leta izvaja promocija javnega zdravja, s ciljem zagotavljanja zdravstvene oskrbe, ki je prilagojena potrebam in ciljnim skupinam, hkrati pa dosledno upošteva regionalne posebnosti in identificira pomanjkljivosti oskrbe. Promocija javnega zdravja ni zgolj investicija v kakovost življenja prebivalcev avstrijske Koroške, temveč tudi edini način za zmanjšanje naraščajočih stroškov v zdravstvu. Vsak investiran evro prinaša večkraten prihranek v prihodnosti.

Ohranjanje zdravja in življenjske moči

Ključ do zdravja je naš vsakdan. Ljudje namreč vsakodnevno sprejemamo odločitve za ali proti našemu zdravju – zavestno in nezavestno. Vsakdanje prioritete, kot so na primer poklicni cilji, potrošniška miselnost ali preživljanje prostega časa, so pogosto v nasprotju z zdravim načinom življenja. Za dvig ozaveščenosti o zdravju je pomembno, da smo v vsakdanjih situacijah doma, v šoli, na delovnem mestu, v prostem času in drugje redno v stiku z zdravimi zamislimi in ukrepi. Cilj iniciative „Zdrava občina“ je trajnostno izboljšanje kakovosti življenja in počutja prebivalstva z inovativnimi ukrepi na področju promocije zdravja in preventive. S tem pa ne mislimo na asketsko življenje, temveč na dvig kakovosti življenja. Namen iniciative je usposabljanje občanov v smeri aktivnega socialnega in družbenega udejstvovanja na področju promocije javnega zdravja ter sodelovanja pri oblikovanju zdravih življenjskih pogojev in socialni samopomoči. Vabimo vas, da se pridružite iniciativi "Zdrava občina". Za njeno delovanje skrbita sodelavki združenja Zdrava dežela Koroška. Za več informacij se obrnite na občinski urad, na gospo Sabine Sporn.

Zdravo priznanje za Železno Kaplo-Belo

Namestnica deželnega glavarja Beate Prettner je občini Železna Kapla-Bela podelila najvišje priznanje na področju promocije zdravja – plaketo z logotipom „Zdrava občina“. Občina Železna Kapla-Bela je od leta 2001 del iniciative „Zdrava občina“ in se od takrat zavezuje k aktivni promociji zdravja. Sprva so se v okviru iniciative odvijala letna predavanja, ki so kasneje prerasla v redna srečanja in diskusije na temo zdravja v okviru delovne skupine za zdravje. Občina se v zadnjih letih osredotoča predvsem na področja prehrane, gibanja in psihosocialnega zdravja. Na omenjenih področjih tako ponuja in izvaja številne ukrepe za vse ciljne skupine. Vedno večjega zanimanja je deležna predvsem animacija za starejše, ki poteka po stalnem urniku. Fizični in psihični vadbeni program za starejše se odvija dvojezično. V „Zdravi občini“ Železna Kapla-Bela že več let deluje lokalno društvo Kneipp in društvo upokojencev. Po zaslugi udejstvovanja društva Kneipp so se lahko izvajale tudi številne aktivnosti v sodelovanju z lokalnim vrtcem. S projektoma „Korak za korakom do teže dobrega počutja“ in „Pravilna prehrana od samega začetka“ je občina Železna Kapla-Bela naredila prve pomembne korake na področju prehrane. Redno ponudbo aktivnosti predstavljajo tudi „stalna omizja za negovalce in negovalke svojcev“ in „srečanja mamic z dojenčki“. Poleg naštetih pa ponujamo še naslednje aktivnosti: kuharski tečaj za moške, pohod s spoznavanjem zdravilnih zelišč in vodni džoging. Skupaj z občinama Žitara vas in Galicija pa od leta 2014 sledimo skupnemu cilju „nazaj k naravi“ v okviru akcije „Zdrava družina“.