Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Daljinsko ogrevanje

Podjetje za upravljanje daljinskega ogrevanja Železna Kapla d. o. o. (Fernwärme Bad Eisenkappel GesmbH NF) je edino podjetje za neposredno oskrbo s toplotno energijo v osrednjem območju Železne Kaple, ki ureja neposreden dovod toplotne energije do uporabnika.

Biomasa je obnovljivi vir energije z okolju prijaznim izgorevanjem, ki je v občini Železna Kapla pripomogel k:

  • izboljšanju kakovosti zraka (klimatsko zdravilišče Železna Kapla),
  • dvigu dodane vrednosti,
  • ustvarjanju delovnih mest,
  • zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv in
  • h krepitvi gozdnega gospodarstva.

V ogrevalnem kotlu centralnega sistema poteka kurjenje lesne biomase in segrevanje vode. Po izoliranih dovodnih ceveh se topla voda dovaja do uporabnikov in ogreva njihove domove.

 

 

Osnovne karakteristike, Stanje: 31.10.2014

Zmogljivost kotla za biomaso 3.000 kW
ECO zmogljivost 200 kW
Zmogljivost kotla za olje (oskrba v nujnih primerih) 4.750 kW
Proizvedena toplota kotla za biomaso 12,1 GWh/Jahr
Priključeni objekti 226
Vsota vseh priključkov 5.900 kW
Dolžina priključkov 10.000 m
Poraba biogenega goriva (sekanci, lubje, žagovina, oblanci, peleti) rd. 18.500 srm/ Jahr

Kontaktni podatki

Fernwärmeversorgung Eisenkappel Ges.m.b.H.
(Podjetje za upravljanje daljinskega ogrevanja Železna Kapla d. o. o.) Nasl. KG

9135 Bad Eisenkappel 224

Tel.: 0664/2617224
Faks: 04238/25038

e-mail: fernwaerme.eisenkappel@speed.at

Poslovodja: Mag. Gerhard Welz