Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Uradni digitalni podpis

Splošne informacije

Uradni digitalni podpis je pravno veljaven elektronski podpis upravnega organa, ki ga le-ta v vidni obliki izpiše na uradna pojasnila in druge zadeve. Podpis zagotavlja sledljivost uradnih dokumentov navedenega urada. Uradni digitalni podpis sestavljata oznaka oziroma grb urada (podobno okroglemu žigu) in navedba, da gre za uradni podpis. Slednja zagotavlja, da je bil dokument izdan s strani določenega urada. Urad je dolžan zagotavljati možnost preverbe pristnosti podpisa in verifikacije izpisa dokumenta.

Elementi uradnega digitalnega podpisa

Uradni digitalni podpis sestavljajo naslednji elementi:

  • Oznaka oziroma grb
  • Navedba, da gre za uradni podpis
  • Informacija o možnosti preverbe pristnosti elektronskega dokumenta in izpisa dokumenta

Oznaka

Predstavitev uradnega digitalnega podpisa

Tržna občina Železna Kapla-Bela uradni digitalni podpis uporablja na različnih upravnih področjih. Ob prehodu na digitalne dokumente uradni digitalni podpis pridobiva na pomenu. Vizualna podoba elektronskega podpisa:

Preverba uradnega digitalnega podpisa

Uradni digitalni podpis na digitalnih dokumentih lahko preverite na www.signaturpruefung.gv.at.

Verifikacija izpisa elektronsko podpisanega dokumenta

Natisnjeni dokument je možno verificirati na občinskem uradu. Občina na podlagi predloženega izpisa ugotovi, ali je bila zadeva dejansko izdana s strani občine.

Predložitev izpisa na občino je možna na naslednje načine:

  • osebno
  • po faksu (številka faksa: 04238/8311-31)
  • preko elektronske pošte (skenirani dokument) na elektronski naslov: gemeindeamt@ktn.gde.at
  • po pošti (original ali kopija dokumenta)