Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Mandati naše občine

Na volitvah občinskega sveta, ki so potekale 1. marca 2015, je bilo po D’Hondtovem sistemu izvoljenih skupno 19 članov občinskega sveta. Razporeditev sedežev po strankah:

  • EL (Enotna lista Avstrije): 8 sedežev v občinskem svetu
  • SPÖ (Socialdemokratska stranka Avstrije): 8 sedežev v občinskem svetu
  • ÖVP (Avstrijska ljudska stranka): 2 sedeža v občinskem svetu
  • FPÖ (Svobodnjaška stranka Avstrije): 1 sedež v občinskem svetu

Na lokalnih volitvah za župana je kandidat Enotne liste, gospod Franz Josef Smrtnik, v prvem krogu prejel 886 glasov in tako bil z 52,4 % izvoljen za župana.

Franz Josef Smrtnik

Franz Josef Smrtnik Foto
Funkcija župan, EL
Telefon 0650/8311201 (mobilni telefon)
E-pošta FranzJosef.Smrtnik@ktn.gde.at
Naloge:

Vse zadeve in naloge lastnega delovnega področja ter upravne naloge, v kolikor le te z uredbo niso prenesene na enega od podžupanov. Med drugimi so to naslednje zadeve: osebje, kultura, vzgoja in izobraževanje, javna varnost, gasilska služba, finance, kmetijstvo in gozdarstvo, veterinarska služba, lovska dejavnost, bivanjske zadeve, gradbeništvo, splošni promet, zemljiška posest občine, varstvo narave in varstvo okolja, oskrba s pitno vodo, odpadne vode, cestno omrežje in omrežje poti.

Gabriel Hribar

Gabriel Hribar Foto
Funkcija 1. podžupan, EL
Telefon 0664/4526965 (mobilni telefon)
E-pošta gabriel.hribar@gmx.at
Naloge:

Energetska učinkovitost in varovanje podnebja, čezmejno sodelovanje, obrati in podjetja v lasti občine, gospodarstvo, urejanje in načrtovanje prostora.

Elisabeth Lobnik, Bakk.

Elisabeth Lobnik, Bakk. Foto
Funkcija 2. podžupanja, SPÖ
Telefon 0043664/4307982 (mobilni telefon)
E-pošta lisa.lobnik@ktn.spoe.at
Naloge:

Šport, sociala, zdravstvo, družina, mladina, starejši, turizem in tržna dejavnost.

Michael Arbeitstein

Michael Arbeitstein Foto
Funkcija občinski svetnik, SPÖ
E-pošta michael.arbeitstein@ktn.spoe.at

Markus Korotaj

Markus Korotaj Foto
Funkcija član nadzornega odbora, ÖVP
Telefon 0043664/1129299 (mobilni telefon)
E-pošta mj.korotaj@gmail.com

Mag. Jana Kacianka

Mag. Jana Kacianka Foto
Funkcija občinska svetnica, EL
E-pošta jakacianka@a1.net

Mag. Dr. Msc Andreas Jerlich

Mag. Dr. Msc Andreas Jerlich Foto
Funkcija član nadzornega odbora, SPÖ
E-pošta andreas.jerlich@ktn.spoe.at

Josef Orasche

Josef Orasche Foto
Funkcija občinski svetnik, EL

Majda Furjan-Kutschnig

Majda Furjan-Kutschnig Foto
Funkcija občinska svetnica, EL
Telefon 0664/1325591 (mobilni telefon)
E-pošta majda.furjan-kutschnig@pzb.at

Hans Wolfgang Kristan

Hans Wolfgang Kristan Foto
Funkcija občinski svetnik, FPÖ

Evelin Pircer

Evelin Pircer Foto
Funkcija občinska svetnica, SPÖ
Telefon 0664/1111772 (mobilni telefon)
E-pošta evelin.pircer@ktn.spoe.at

Richard Županc

Richard Županc Foto
Funkcija občinski svetnik, ÖVP
Telefon 0664/2821985 (mobilni telefon)
E-pošta richard.zupanc@aon.at

Wilhelm Ošina

Wilhelm Ošina Foto
Funkcija občinski svetnik, EL
Telefon 0650/2807574 (mobilni telefon)
E-pošta willi.osina@slo.at

Christian Morosz

Christian Morosz Foto
Funkcija občinski svetnik, SPÖ
Telefon 0664/8148140 (mobilni telefon)
E-pošta christian.morosz@swietelsky.at

Bernard Smrtnik

Bernard Smrtnik Foto
Funkcija občinski svetnik, EL

Harald Persche

Harald Persche Foto
Funkcija občinski svetnik, SPÖ
Telefon 0664/1221698 (mobilni telefon)
E-pošta harald.persche@ktn.spoe.at

Gertraud Urschitz

Gertraud Urschitz Foto
Funkcija občinska svetnica, EL

Andreas Ojster

Andreas Ojster Foto
Funkcija občinski svetnik, SPÖ

Ing. Jürgen Lamprecht

Ing. Jürgen Lamprecht Foto
Funkcija občinski svetnik, SPÖ
Telefon 0650/9655307 (mobilni telefon)
E-pošta juergen.lamprecht@email.de