Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Čistilna naprava

Z namenom ohranjanja naših voda v občini, gradimo čistilne naprave. Vendar samo postavitev čistilnih naprav tega še ne zagotavlja. Naprave je potrebno tudi pravilno upravljati. Upravniki čistilnih naprav se zato usposabljajo na izobraževanjih, kjer pridobivajo znanja o procesih čiščenja odpadnih voda in delovanju čistilih naprav.

Za pravilno delovanje čistilne naprave je potrebno opravljati redne meritve številnih parametrov, ki omogočajo spremljanje čistilnih procesov in učinka ter posledično optimizacijo obratovalnih stroškov.

Vrednosti meritev, rezultati raziskav in stanje števcev so dnevno beleženi v upravljalskem poročilu, s katerim se pred Uradom za vode dokazuje upoštevanje vodne zakonodaje in mejnih vrednosti.

Izvaja se tudi obvezno redno vzdrževanje (glede na trajanje obratovanja) in čiščenje številnih črpalk in kompresorjev. V objektu za mehansko predčiščenje odpadne vode se izločijo vsi večji trdi kosi in pesek. Odvečno blato se med biološkim čiščenjem z membranskim bioreaktorjem loči od vode. Mešanica posušenega blata in žagovine se uporablja kot gorivo za daljinsko ogrevanje. V pristojnosti upravnika čistilne naprave je tudi redna kontrola in vzdrževanje lokalnega kanalizacijskega omrežja in povezave do čistilne naprave, po potrebi pa tudi čiščenje peskolovov cestnih požiralnikov, usedalnikov, jaškov in kanalov. S tem preprečimo nalaganje in neprijetne vonjave.

Pristojbine za komunalne odpadne vode

Naziv Veljavno od Prispevek Enota
Komunalni prispevek 25.4.2002 2398,20 na merilno mesto
Pristojbine za uporabo kanalizacijskega omrežja 01.01.2018 3,98 na m³ porabljene vode