Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Certificiranje standarda ISO 50001

Naša občina je prva na svetu vpeljala mednarodni standard upravljanja z energijo ISO 50001

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) se je na pobudo Združenih držav Amerike, Japonske in Evropske Unije zedinila glede uvedbe sistema, ki zagotavlja optimalno in trajnostno upravljanje energije v podjetjih in organizacijah. Ker smo tudi v naši občina iskali primerne instrumente za ustrezno upravljanje z energijo, nas je pritegnil omenjeni standard, ki je bil takrat šele v razvoju. Vpeljava standarda upravljanja z energijo ISO 50001 je prostovoljna zaveza k skrbnemu in trajnostnemu upravljanju z energijo. Energija je in bo vedno bolj pomembna tako na osebnem kot tudi na poklicnem področju. Stroški energije so v stalnem porastu, odvisnost od tujih energetskih virov pa vedno bolj vpliva na naše ravnanje z energijo. Posamezna organizacija lahko postopoma izboljša svojo energetsko učinkovitost in tako v nekaj letih zmanjša odvisnost od tujih surovin ter obenem pripomore k trajnostnemu gospodarskemu razvoju. Standard ISO 50001 podpira takšen razvoj in posega v vsakodnevne načine ravnanja naše občine, najsi bo to nadzor nad porabo, izobraževanje zaposlenih na občini, nakup energijsko varčnih naprav ali prehod na obnovljive vire energije. Vpeljava ISO standarda in z njim povezanih ukrepov zagotavlja pozitiven razvoj in dolgoročen uspeh. Tržna občina Železna Kapla-Bela je standard ISO 50001 vpeljala kot prva na svetu. Na podlagi vpeljanega standarda je občinski svet soglasno potrdil novo energetsko politiko. Pri certificiranju in pripravi ukrepov je aktivno sodelovalo vseh šest oddelkov in vsi zaposleni.

Področja z vpeljanim ISO standardom

 

  • Občinski urad
  • Otroški vrtec
  • Ljudska šola
  • Čistilna naprava
  • Javna razsvetljava
  • Politika

Z uvedbo cenovno ugodnih kratkoročnih ukrepov smo od leta 2009 do leta 2011 v občini zmanjšali porabo električne energije iz 780.000 kwH na 550.000 kwH. Sistem upravljanja se uporablja še danes, čeprav od leta 2001 ISO certificiranje ni več potekalo.