Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Favna

Območje poseljujejo številne posebne živalske vrste.

V Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah lahko srečamo tudi strogo zavarovanega rjavega medveda iz sosednje Slovenije, na Ojstrcu, Peci in Košuti pa ostanke ledenodobne favne (glacialne relikte), kot sta belka in planinski zajec.

Z endemiti bogata območja Košute, Ojstrca, Pece in Belske Kočne že mnoga leta obiskujejo priznani domači in tuji raziskovalci. Endemiti so živali ali rastline, ki jih najdemo le v določenih predelih sveta.

Izjemne najdbe iz živalskega sveta so bile zabeležene med hrošči (krešiči) in pajki, med katerimi izstopajo obirski brezočesni hrošč, belski brezočesni hrošč, železnokapelski brezočesni hrošč in pajek Hadžijev veleškarnik. Slednji je edina jamska suha južina na območju Avstrije!