Schnellmenü

Zur Startseite springen, Accesskey 0,
Zur Hauptnavigation springen, Accesskey 1,
Zum Inhalt springen, Accesskey 2,
Zur Kontaktseite springen, Accesskey 3,
Zur Sitemap springen, Accesskey 4

Zum Schnellmenü zurück

Občinska uprava

Na tej strani najdete informacije o zaposlenih v občinski upravi, njihove telefonske številke, elektronske naslove in glavne naloge.

 

Ferdinand Bevc

Ferdinand Bevc Foto
Funkcija Direktor občinske uprave
Telefon 04238/8311-20 (stacionarni telefon)

0650/8311202 (mobilni telefon)
E-pošta ferdinand.bevc@ktn.gde.at
Naloge
 • Vodenje notranje službe
 • Upravna pomoč na zasedanjih občinskega sveta in nadzornega odbora
 • Obravnavanje pobud in pritožb v zadevah občinske uprave
 • Kadrovska služba
 • Poslovodenje tržno usmerjenih obratov in podjetij
 • Izredno finančno načrtovanje
 • AOP
 • Pravne zadeve občine
 • Delo z mediji
 • Vzgojno izobraževalni zavodi
 • Lokalni in regionalni razvoj
 • Energetsko svetovanje in informacije
 • Upravljanje z energijo
 • Upravljanje programa e5
 • Forum za prihodnost
 • Gasilska enota in varnost
 • Tržno pozicioniranje podjetij in spodbujanje gospodarstva
 • Zemljiška posest občine
 • Podjetja v lasti občine
 • Izdaja mobilnih podpisov (Registration Officer)
 • Zadeve EU – občinski svet EU
 

Eva Kuchar

Eva Kuchar Foto
Funkcija Tajnica
Telefon 04238/8311-53 (stacionarni telefon)

0650/8311302 (mobilni telefon)
E-pošta eva.kuchar@ktn.gde.at
Aufgabe
 • Priprava spisov za župana in direktorja občinske uprave
 • Urejanje in upravljanje terminov
 • Sprejem telefonskih klicev
 • Odličja in priznanja
 • Zbiranje uredb
 • Sprejem in odprava pošte
 • Nabava pisarniškega materiala
 • Vzdrževanje spletne strani
 

Martina Voler

Martina Voler Foto
Funkcija Gradbena služba
Telefon 04238/8311-24 (stacionarni telefon)

0650/8311204 (mobilni telefon)
E-pošta martina.voler@ktn.gde.at
Aufgabe
 • Svetovanje in informiranje na področju gradbenih investicij
 • Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja
 • Davčne olajšave
 • Kmetijske in veterinarske zadeve
 • Obveščanje o premiku čebel
 • Proračun za plačila odškodnin za škodo po divjadi in zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah
 • Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
 

Michaela Kurnig

Michaela Kurnig Foto
Funkcija Finančnica
Telefon 04238/8311-29 (stacionarni telefon)
E-pošta michaela.kurnig@ktn.gde.at
Aufgabe
 • Finančno upravljanje
 • Načrtovanje občinskega proračuna
 • Kadrovska služba
 • Obračun plač in ostalih osebnih prejemkov
 • Upravljanje pogodb
 • Upravljanje posojil
 • Upravljanje premoženja
 • Izplačilo zahtevkov
 • Obračunavanje lovske zakupnine za občinska lovišča
 • Vodenje kartoteke obrtniških dejavnosti
 • Trženje
 • Upravljanje zavarovanj
 

Franz Schmacher

Franz Schmacher Foto
Funkcija Referent za davčne zadeve
Telefon 04238/8311-25 (stacionarni telefon)
E-pošta franz.schmacher@ktn.gde.at
Aufgabe

• Davčni predpisi in predpisi o taksah

 • Obračunavanje davkov in taks
 • Knjigovodstvo
 • Olajševanje plačil
 • Izterjave
 • Obračun najemnin in stroškov obratovanja
 • Upravljanje prijavnega urada – prijava in statistika
 • Lastništvo psov (prijava in odjava)
 • Seznam lastništva psov
 • Obračunavanje storitev investicijskega (gradbenega) oddelka
 • Predaja stanovanj

 

Helga Drescher

Helga Drescher Foto
Funkcija Servis za občane, matičarka, turistične informacije
Telefon 04238/8311-22 (stacionarni telefon)
E-pošta helga.drescher@ktn.gde.at
Aufgabe
 • Servis za občane
 • Zadeve v zvezi z rojstvi
 • Zadeve v zvezi z zakonskimi zvezami
 • Zadeve v zvezi s smrtmi
 • Evidenca državljanstva
 • Volitve
 • Gotovinska blagajna
 • Prijava dogodkov
 • Dovoljenja za izvedbo dogodkov
 • Podaljševanje obratovalnih časov
 • Organizacija občinskih prireditev
 • Urejanje zastav in govorniškega pulta
 • Turistična pisarna
 • Urad za najdene oz. izgubljene predmete
 • Dovoljenja za bedenje ob umrlem na domu
 • Šolske akcije – organizacija in obračun
 • Varstvo žrtev vojnega nasilja
 • Vloge za sredstva nacionalnega sklada
 • Izdaja mobilnih podpisov (Registration Officer)
 

Sabine Sporn

Sabine Sporn Foto
Funkcija Servis za občane
Telefon 04238/8311-26 (stacionarni telefon)
E-pošta sabine.sporn@ktn.gde.at
Aufgabe
 • Servis za občane
 • Prijavni urad
 • Socialne zadeve
 • Zdravstvo
 • Vodenje šolskega zapisnika